Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom sekretariat@zsstrzegom.pl (74)6494870

Zespół Szkół w Strzegomiu

"Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia"

W dniu 29 marca 2023 w Wałbrzychu w uczeń klasy 2 Technikum Ekonomicznego Krystian Chomiuk odebrał wyróżnienie za pracę plastyczną narysowaną w konkursie „Śladami Księżnej Daisy”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Politechniczny „Energetyk” z Wałbrzycha.

Czytaj więcej: Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla Ucznia Zespołu Szkół

 

 

Office 365 Education dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Office 365 Education dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji
Project Online dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla uczniów lub studentów: zakupiono 200 licencji
Project Online dla uczniów lub studentów: zakupiono 100 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Exchange Online Protection dla nauczycieli lub wykładowców: zakupiono 40 licencji
Azure Rights Management dla uczniów lub studentów: zakupiono 300 licencji

 

Usługa obejmuje w trybie kafelkowym: Poczta (50GB), Kalendarz, Kontakty, Aktualności, OneDrive (1TB), Witryny, Zadania, Delve, Video, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online, Sway.

Po 1 zalogowaniu zmień hasło na nowe (złożone z min. 8 znaków: duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne) oraz ustaw Pocztę (strefa czasowa +1 Warszawa). I ciesz usługami w chmurze w szkole i w domu.

 

Wszystkie nowo nabyte licencje są dostępne do użycia i mogą być przypisane po zalogowaniu się do portalu Microsoft Online pod adresem https://portal.office.com/admin/default.aspx lub ze strony szkoły http://zs.strzegom.pl a tam z Portal 365 https://login.microsoftonline.com/

Kryteria naboru do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Strzegomiu
na rok szkolny 2023/2024

 

W postepowaniu rekrutacyjnym absolwent szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych:

Maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:

 wynik w procentach z:

  • języka polskiego mnoży się przez 0,35
  • matematyki mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

Maksymalnie 72 punkty za

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

  • 18 punktów - ocena celujący
  • 17 punktów - ocena bardzo dobry
  • 14 punktów - ocena dobry
  • 8 punktów - ocena dostateczny
  • 2 punkty - ocena dopuszczający

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem organizowanym przez kuratora lub zgodnie z rozporządzeniem MEN o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły („wysokie miejsce” określa kurator w zarządzeniu)

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się punkty zgodnie z rozporządzeniami.

 Wybranymi przedmiotami w poszczególnych klasach w Zespole Szkół w Strzegomiu są:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, technika

 

TECHNIKUM

Technik Handlowiec i Technik Ekonomista

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik Informatyk

język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Technik Górnictwa Odkrywkowego

język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Wszystkie zawody:

język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości

 

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja Nabór do szkół ponadpodstawowych, dostępny pod adresem:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

W tym roku obowiązują następujące terminy rekrutacyjne:

Rekrutacja 2023 24

Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 19.07.2023 r. do 28.07.2023 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.

Pozostałe warunki rekrutacji reguluje

Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

STATYSTYKI od 17.V.2022

0189266
DzisiajDzisiaj124
WczorajWczoraj824
W tym tygodniuW tym tygodniu2923
W tym miesiącuW tym miesiącu124
Wszystkich wizytWszystkich wizyt189266
Twoje IP: 44.197.101.251
Zalogowanych teraz: 0
Gości online: 9

Kamera: Strzegom, Rynek


SSID:
OSE_INTERNET

hasło:
OSE@int3rnet
Certyfikaty SSL i instrukcje:
ose.gov.pl/certyfikaty-ose

.: ADRES I KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
ul. Krótka 6
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
województwo: dolnośląskie

Sekretariat - (74) 649 48 70
sekretariat@zsstrzegom.pl

Księgowość - (74) 649 48 80
ksiegowosc@zsstrzegom.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP)
/ZS_Strzegom
lub
/ZS_Strzegom/SkrytkaESP

NASZ
OFICJALNY KANAŁ

Google Maps:
50.958906,16.3430979

.: PROJEKTY

Szkoła uczestniczy w projektach

"Dlatego TU mieszkam"

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS

Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Realizacja Programu Ekologicznego pt.
„Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w Gminie Strzegom”
w Zespole Szkół w Strzegomiu


Copyright © 2023 Zespół Szkół w Strzegomiu Rights Reserved.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.